Общи условия за настаняване и предоставяне на допълнителни услуги (ресторант) в Хотел Веста, Монтана.

Тези общи условия (ОУ), подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено до всички предоставяни от Хотел Веста, Монтана услуги,  включително и за резервации направени чрез www.hotel-vesta.bg, тур агенти, туроператори и партньори на Хотела. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Заявявайки резервация за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в Хотел Веста, Монтана и разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт, независимо в коя платформа, включително и тези на тур агенти, туроператори, както и предоставената онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване („услуга”), се притежават и управляват от „Веста“ ООД (наричано от тук нататък ,,нас“ ,,ние“ или ,,наш“, или „Хотел/а“ )

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина не Ви е разрешено да препродавате, да създавате deep-link („дълбока връзка” – пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница), да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате на каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели, без изричното съгласие на Хотела (наричани оттук нататък „уеб сайт“), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу(„ОУ“).

Настоящите ОУ се прилагат за всички резервации за настаняване и/или  предоставяне на допълнителна услуга в Хотел Веста, Монтана, както и за всички посетители в материалната база на Хотела, независимо дали са отправили резервация за настаняване или предоставяне на услуга.

Цени и гаранция за най-добра цена

Цените на нашия сайт www.hotel-vesta.bg са силно конкурентни и са с включено ДДС и всички други такси и данъци и (могат да се променят в зависимост от данъчните промени и вътрешни разпоредби на управата на хотела), освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

В някои случаи на нашия уеб сайт са показани по-ниски цени за определен тип настаняване. Въпреки това, за тези определени от Хотела цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с възможността за анулиране или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Моля, преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

Очевидни грешки на уеб сайта ни (включително печатни) не са обвързващи.

Заявка

С отправяне на заявка за резервация и потвърждаването и от Хотела, между нас и Вас възниква договор, който се регламентира от разписаното в настоящите ОУ, а в случай на празнини, приложение намира относимото българско законодателство.

За да направите резервация е необходимо да предоставите име, адрес и телефонен номер.

Оферта и Резервация

Оферта се изготвя индивидуално при запитване. Офертата е валидна само за отправилия запитване клиент до срока указан в нея. Условията по офертата могат да се ползват от адресата й, само ако той я приеме в рамките на срока й на валидност и направи резервация за услугите посочени в нея. За резервациите по индивидуални оферти се прилагат настощите ОУ, освен ако в съответната оферта не са посочени други условия. Индивидуално изготвена оферта не е валидна за вече направени резервации.

За гарантирана се счита резервация (направена по всички възможни способи) за настаняване предварително предлатена на минимум 50 % от стойността на паушалната услуга /ако друго не е договорено между клиента и Хотела/ по банков път, с кредитна карта или в брой в Хотел Веста, Монтана.

Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.

За резервации включващи период на настаняване по време на национални или международни празници, специални оферти или пакети изготвени от Хотела, за потвърдена се счита резервация предплатена на 100 % /сто процента/ от паушалната стойност на настаняването по банков път, с кредитна/дебитна карта или в брой.  

За резервация за ресторант не се изисква предплащане за индивидуални заявки (до 4-6 човека). За групови резервации (повече от 6 човека) се предплаща посоченият от Хотела депозит.

Хотелът си запазва правото на корекции в цени и условия и в случай, че Правителството на България промени настоящите такси или наложи други регулационни промени.

Настаняването в Хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на клиента, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение или ваучер за настаняване.

В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън настаняването или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Хотелът,  ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.

УСЛОВИЯ:

Условия за настаняване:

 За да направите резервация е необходимо да попълните някои лични данни – име, адрес, телефонен номер. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана Само и Единствено във връзка с Вашата Резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

Гостите се настаняват след 14:00 часа. Освобождаването на стаите се извършва до 12:00 часа.

Стаята ако не бъде освободена за първия просрочен час след 12 часа се заплаща 10% от стойноста на нощувката, втория просрочен час 50% и третия и повече 100%.

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

Условия за анулиране на резервация:

Ако Вашата резервация не бъде заплатена в пълен размер в момента на резервацията, ще поискаме да ни предоставите данни от дебитна или кредитна карти в момента на резервацията и ние ще таксуваме тази платежна карта за цената на целия престой на резервацията, ако не успеете да се явите.

Ако Вашата резервация не бъде заплатена в пълен размер при извършване на резервацията и ставката по ДДС се промени между датата на вашата резервация и датата на Вашия престой, ние ще коригираме ставката по ДДС, който сте заплатили и съответно ще ви таксуваме.

 Само за Групови резервации: Всички плащания са дължими изцяло в момента на резервацията за групови резервации, направени 28 дни или по-малко преди планираната дата на пристигане и не подлежат на възстановяване. За групови резервации, направени преди повече от 28 дни преди насрочената дата на пристигане, депозит от 10% е дължим изцяло в момента на резервацията и не подлежи на възстановяване, а вие трябва да платите остатъка за вашата групова резервация най-малко 28 дни преди определената дата на пристигане. Ако не получим плащане на пълния остатък до този срок, вашата групова резервация ще бъде анулирана автоматично и заплатените средства няма да бъдат възстановени.

След като сте се настанили в Хотел Веста, Монтана вие не можете да променяте или анулирате съответната резервация.

За да бъде резервацията валидна и окончателно потвърдена/направена, трябва да заплатите авансово 50% от необходимата сума за Вашата резервация  в момента на резервирането. В противен случай резервацията се анулира автоматично и хотелът не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената от вас резервация.

Анулиране на индивидуална резервация:

  • Ако отмените резервацията до една (1) седмицапреди датата й, Вие ще платите 50% от сумата на Вашата резервация;
  • Ако отмените резервацията до три (3) днипреди датата й, Вие ще платите 80% от сумата на Вашата резервация;
  • Ако отмените резервацията на същия ден, Вие трябва да платите 100% от сумата на Вашата резервация.

В случаите когато се прави резервация за следващия ден –  „от днес за утре“ и няма авансово предплащане, стаята се пази до 14:00ч в деня на пристигане, освен ако изрично не е уговорено друго.

Отговорност на клиента е да провери точността на своята резервация и всички детайли, свързани с нея (период на резервацията, брой и вид стаи, получаване на изпратено капаро и т.н.), чрез телефонно обаждане.

При дата на настаняване след по-малко от 24 часа, резервации се приемат само при 100% авансово плащане в брой, ако изрично не е уговорено друго

 

При анулиране на потвърдена резервация (независимо преди колко време е направена) и в случай на неявяване до 24.00 ч. В деня за настаняване от страна на клиента, сумата по резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.